Centre de Suport TIC UV - Centre de Suport TIC UV
Àrea de Qualitat i Atenció a les persones usuàries (ACSU)


PERSONAL UV (PAS/PDI)


ALUMNAT UV


Ajudes TIC

Problemes amb la Seu Electrònica UV?

Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d'Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol·licitud o petició de suport, declara conèixer la normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.


Els sistemes d'informació de la Universitat de València han estat auditats d'acord amb les exigències del Reial Decret 3/2010 de 8 de gener pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat a l'àmbit de l'administració electrònica, obtenint el certificat de conformitat

📌 Normativa UV vigent en relació amb l'ús de tecnologíes de la informació