Servei d'informàtica - [SiUV]

         En què podem ajudar-li?

Buscar
                                      Reglament d'ús dels Recursos TIC UV [ HTML - PDF ]                                      

AVÍS LEGAL: Les persones usuàries de qualsevol servei o aplicació proporcionats pel Servei d'Informàtica, i amb caràcter previ a l'accés de qualsevol sol·licitud o petició de suport, declara conèixer la normativa de la Universitat de València relacionada amb les tecnologies de la informació, i adquireix el compromís del seu compliment.

CONSELLS SOBRE SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

Ajudes matrícula Consultes frequents FAQ's Informació
Nou ingrés Canvi contrasenya Index total BQSiF Bùstia UV
Grau Oblit de contrasenya Horaris: L-V 08:00h. - 18:00h
Master VPN UV en Windows
Doctorat Instal·lació de programari
Modalitats Wifi a la UV (Eduroam)
Centres Totes